Equity

INFINA biträder företag i kapitalanskaffningsprocesser i samband med start-up, expansions- eller ägarspridningssituationer. Vi vänder oss uteslutande till ett begränsat antal professionella investerare varför det extra arbetet med upprättande av prospekt och Finansinspektionens granskning kan undvikas.

MOMENT

FÖRBEREDELSE

 • Analys av företaget/investeringen
 • Kvalitetskontroll av affärsplan och ekonomisk rapportering
 • Inventering av särskild investerarprofil
 • Framtagande av kortfattad presentation - teaser
 • Framtagande av mer fördjupad presentation och underlag för muntlig presentation

GENOMFÖRANDE

 • Upprättande av long list på potentiella investerare
 • Kontakt med long list
 • Översändande av teaser till short list
 • Uppföljning med short list
 • Fördjupad presentation skriftlig/muntlig
 • Bindande avtal om teckning i nyemission

För mer information om hur INFINA kan biträda er i samband med kapitalanskaffning kontakta oss.

Välkommen!

Carl Grefberg
Managing Director
+ 46 70 554 94 22