Utbildning

INFINA har lång erfarenhet av att på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt undervisa studenter, styrelseledamöter och företagsledningar i värderingsfrågor.

En utbildning skräddarsys efter företagets behov. Omfattningen på grundkursen är ca 14 timmar och kan hållas koncentrerat över ett veckoslut eller fördelat över flera veckor med ett par timmar per gång.

GRUNDKURS

Grundkursen innehåller följande moment

TEORI

 • Generell värderingsteori
 • Värdering av kassaflöden (DCF)
 • Multipel/Jämförande värdering
 • Private Equity/LBO - värdering
 • Övriga värderingsansatser

VERKLIGA SITUATIONER

 • Värdering vid företagsförvärv
 • Värdering vid avknoppningar
 • Värdering vid samgåenden
 • Värdering vid börsintroduktioner
 • Värdering vid uppköp

TILLÄGGSMOMENT

 • Optionsvärdering för incitamentsprogram
 • Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS36
 • Värdering av immateriella tillgångar
 • Värdering av kommersiella fastigheter
 • Värdering av konvertibla förlagslån

För mer information om hur INFINA kan öka företagets förståelse för värderingsfrågor är du välkommen att kontakta oss!

Väl mött!

 

Carl Grefberg
Managing Director
+46 70 554 94 22