Vår vision

INFINA skall bli den ledande svenska leverantören av kvalitativa företagsvärderingstjänster som är helt oberoende från banker och advokat- och revisionsbyråer. INFINA skall erbjuda rådgivning som kännetecknas av insikt och förståelse för uppdragsgivarens unika situation och som genom väl dokumenterad analys leder fram till ett komplett beslutsunderlag.

Våra rådgivare

Carl Grefberg, Managing Directoruntitled.jpg

Carl har mer än 20 års erfarenhet från finansbranschen. Mellan 1990 - 1999 arbetade Carl i olika positioner inom Handelsbanken, däribland som kreditchef för Handelsbanken Finans Oy i Helsingfors och som Transactor inom Special Lease Financing.

1999 rekryterades Carl till KPMG Corporate Finance och gruppen för Finansieringsrådgivning. Under åren 1999 - 2004 som senior projektledare och i perioden 2005 - 2009 som chef för gruppen. Under denna period medverkade Carl i finansieringsuppdrag för framför allt offentlig sektor motsvarande ett värde överstigande 25 miljarder kronor.

2006 utnämndes Carl till chef för företagsvärderingsavdelningen inom KPMG och ledde fram till 2011 en mängd olika projekt för såväl multinationella koncerner som små ägarledda bolag. Carl har en mycket bred värderingserfarenhet med kunskaper inom de flesta värderingsområden som t ex företagsvärdering, värdering av finansiella instrument, Impairment test, PPA, Incitamentsprogram och Fastighetsvärdering.

2011 startade Carl INFINA Corporate Finance

Carl är civilekonom från Stockholms Universitet med påbyggnad i Fastighetsekonomi samt Certifierad European Financial Analyst - CEFA.

Privat är Carl gift med Jenny och pappa till de nioåriga tvillingarna Tom och Jacob.